Sorry, this video is not available in your country.

Người Thân Bị Cáo Văn Kính Dương Òa Khóc Tại Tòa

chia sẻ

Người Thân Bị Cáo Văn Kính Dương Òa Khóc Tại Tòa

Người đăng: conmalangvudai
Khi Văn Kính Dương và các bị cáo khác được áp tải đến tòa, người thân của họ đứng kín 2 lối đi rồi òa khóc.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Pháp luật

Xem thêm