Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Người Thứ 3 | Tập 16

Thể loại: Phim ngắn, Sitcom
Đạo diễn: My Mie
Sản xuất: Yeah1 CMG
Lựa chọn chủ đề xoay quanh chuyện tình cảm phức tạp và các mối quan hệ tay ba, sitcom “Người thứ 3” liên kết những người bị tổn thương trong chuyện tình cảm động viên, cổ vũ tinh thần lẫn nhau.  

Có thể bạn thích