Sorry, this video is not available in your country.

Nguồn Lây Lan Âm Thầm Của Covid-19

chia sẻ

Nguồn Lây Lan Âm Thầm Của Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 26/03/2020
Số lượng người mang mầm bệnh coronavirus nhưng không có các biểu hiện, triệu chứng rõ rệt chính là nguồn lây lan âm thầm trong cộng đồng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm