Sorry, this video is not available in your country.

Nguyên Nhân Khiến Gần 1.000 Tấn Cá Chết Bất Thường Ở Hải Dương

chia sẻ

Nguyên Nhân Khiến Gần 1.000 Tấn Cá Chết Bất Thường Ở Hải Dương

Người đăng:
Ngày đăng: 15/04/2024
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đã có báo cáo về việc khắc phục và xác định nguyên nhân cá nuôi lồng chết trên địa bàn tỉnh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm