Sorry, this video is not available in your country.

Nhà Sản Xuất Việt Nam Lần Thứ 2 Khởi Kiện Doanh Nghiệp Anh Vì Xâm Phạm Quyền Tác Giả Đối Với Phim Hoạt Hình Wolfoo

chia sẻ

Nhà Sản Xuất Việt Nam Lần Thứ 2 Khởi Kiện Doanh Nghiệp Anh Vì Xâm Phạm Quyền Tác Giả Đối Với Phim Hoạt Hình Wolfoo

Ngày 15/9/2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận đơn khởi kiện và các tài liệu liên quan của Sconnect Việt Nam, khởi kiện doanh nghiệp Anh Entertainment One UK Limited (gọi tắt là EO) về hành vi xâm hại quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh phim hoạt hình, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng Wolfoo. Đây là vụ kiện thứ 2 Sconnect khởi kiện đối với EO tại TAND TP.Hà Nội.
Tags: Vi Phạm Quyền Tác Giả, Wolfoo, Phim Hoạt Hình