Sorry, this video is not available in your country.

Nhà Vườn Chủ Động Bảo Vệ Vườn Cây Trước Đợt Triều Cường

chia sẻ

Nhà Vườn Chủ Động Bảo Vệ Vườn Cây Trước Đợt Triều Cường

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 01/10/2023
Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền nam nhận định trong con nước cuối tháng 8 và giữa tháng 9 âm lịch này triều cường sẽ đạt đỉnh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm