Sorry, this video is not available in your country.

Nhận Diện Lãng Phí: Dự Án Tái Định Cư Thủy Điện Hàng Chục Năm Vẫn Chưa Xong

chia sẻ

Nhận Diện Lãng Phí: Dự Án Tái Định Cư Thủy Điện Hàng Chục Năm Vẫn Chưa Xong

Người đăng:
Ngày đăng: 18/09/2023
Hàng chục năm nhường đất cho dự án thủy điện cũng là bằng đấy năm hàng chục hộ dân tại xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng vẫn sống lay lắt. Nhiều hộ chưa được cấp đất tái định cư, hộ được cấp đất thì không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên cũng không thể xây dựng nhà ở hay thế chấp để vay vốn phát triển kinh tế. Điều gì khiến cho hàng chục hộ dân này gặp khó ngay trên chính dự án tái định cư này. Và còn những bất cập nào đang diễn ra…

Tin Tức Tất cả

Xem thêm