Sorry, this video is not available in your country.

Nhật Bản - Hàn Quốc Đẩy Mạnh Hợp Tác

chia sẻ

Nhật Bản - Hàn Quốc Đẩy Mạnh Hợp Tác

Người đăng:
Ngày đăng: 20/11/2023
Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đây là lĩnh vực giúp cải thiện mối quan hệ giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm