Sorry, this video is not available in your country.

Nhiều Chính Sách Chưa Đạt Được Hiệu Quả Xuất Phát Từ Khâu Tổ Chức Thực Hiện Và Các Điều Kiện Đi Kèm

chia sẻ

Nhiều Chính Sách Chưa Đạt Được Hiệu Quả Xuất Phát Từ Khâu Tổ Chức Thực Hiện Và Các Điều Kiện Đi Kèm

Người đăng:
Ngày đăng: 27/05/2024
Xung quanh về Nghị quyết 43, bên lề hành lang Quốc hội, các Đại biểu cho rằng, về chủ trương đây là một chính sách tốt giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn. Nhưng chính sách chưa đạt được hiệu quả xuất phát từ khâu tổ chức thực hiện và các điều kiện đi kèm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm