Sorry, this video is not available in your country.

Nhiều Dự Án Quan Trọng Quốc Gia Chưa Đạt Được Như Kỳ Vọng

chia sẻ

Nhiều Dự Án Quan Trọng Quốc Gia Chưa Đạt Được Như Kỳ Vọng

Người đăng:
Ngày đăng: 27/05/2024
Các dự án quan trọng quốc gia có ý nghĩa to lớn cả về yếu tố an sinh xã hội hay thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc chưa tính toán kỹ lưỡng hay chưa quyết liệt triển khai khiến cho nhiều dự án chưa đạt được như kỳ vọng. Đây cũng là ý kiến của các Đại biểu bên lề hành lang Quốc hội.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm