Sorry, this video is not available in your country.

Nhiều Lao Động Thiếu Việc Làm Do Doanh Nghiệp Không Có Đơn Hàng Xuất Khẩu

chia sẻ

Nhiều Lao Động Thiếu Việc Làm Do Doanh Nghiệp Không Có Đơn Hàng Xuất Khẩu

Tình trạng lạm phát kinh tế đang lan rộng ở nhiều quốc gia, trong đó có những khu vực là thị trường trường xuất khẩu lớn của Việt Nam, kéo theo hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu không còn đơn hàng. Không có đơn hàng mới, doanh nghiệp chỉ bố trí người lao động làm việc luân phiên, hoặc theo giờ hành chính. Thu nhập của người lao động vì vậy mà sụt giảm rất lớn, nguy cơ mất việc cũng rất cao.
Tags: Thất nghiệp, Người Lao động, Lạm Phát Kinh Tế, Thiếu Việc Làm