Sorry, this video is not available in your country.

Nhiều Lỗi Liên Quan Tới Hệ Thống Lọc Ảo Khiến Thí Sinh Bối Rối Trong Xét Tuyển Đại Học Năm 2022

chia sẻ

Nhiều Lỗi Liên Quan Tới Hệ Thống Lọc Ảo Khiến Thí Sinh Bối Rối Trong Xét Tuyển Đại Học Năm 2022

Ngày đăng: 22/09/2022
Xét tuyển đại học năm 2022 đang đi đến giai đoạn nước rút. Đây là năm đầu tiên các trường đại học trong cả nước phải sử dụng hệ thống lọc ảo chung. Dù đảm bảo mục tiêu công bằng nhưng vẫn có những lỗi cũng phát sinh khiến nhiều thí sinh bối rối trong quá trình xét tuyển.
Tags: Thí Sinh, Xét Tuyển đại Học Năm 2022, Hệ Thống Lọc ảo Thí Sinh