Sorry, this video is not available in your country.

Nhiều Nước Kêu Gọi Đức Chuyển Xe Tăng Tới Ukraine

chia sẻ

Nhiều Nước Kêu Gọi Đức Chuyển Xe Tăng Tới Ukraine

Một ngày sau khi Đức và các đồng minh phương Tây không đạt được quyết định trong vấn đề chuyển xe tăng Leopard 2 tới Ukraine, tại cuộc họp ở căn cứ Ramstain, Đức, nhiều quốc gia đã kêu gọi Đức tăng cường lãnh đạo và gửi xe tăng chiến đấu chủ lực tới Ukraine, đẩy nhanh hơn việc hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột hiện tại.
Tags: Mỹ, Xung đột Nga - Ukraine, đức, Viện Trợ Quân Sự