Sorry, this video is not available in your country.

Nhiều Sai Phạm Liên Quan Đến Việc Hỗ Trợ Bò Cho Hộ Nghèo Tại Kon Tum

chia sẻ

Nhiều Sai Phạm Liên Quan Đến Việc Hỗ Trợ Bò Cho Hộ Nghèo Tại Kon Tum

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 17/04/2024
Liên quan đến việc cấp bò không đủ cân nặng cho hộ nghèo mà THQH đã phản ánh, mới đây, thanh tra huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã công bố Kết luận thanh tra về việc triển khai thực hiện Tiểu Dự án 2 - Dự án 3, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 tại xã Ngọc Wang. Theo kết luận, địa phương này đã có hàng loạt sai phạm trong việc thực hiện hỗ trợ bò cái sinh sản cho hộ nghèo đồng bào DTTS.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm