Sorry, this video is not available in your country.

Nhiều Trung Tâm Logistics Sẽ Được Xây Dựng Ở Vùng Đông Nam Bộ

chia sẻ

Nhiều Trung Tâm Logistics Sẽ Được Xây Dựng Ở Vùng Đông Nam Bộ

Người đăng:
Ngày đăng: 28/05/2023
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch phát triển vận tải theo hướng hiện đại, đồng bộ, giảm chi phí và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ, gồm 6 tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm