Sorry, this video is not available in your country.

Nhìn Lại Phiên Họp “Quốc Hội Trẻ Em”

chia sẻ

Nhìn Lại Phiên Họp “Quốc Hội Trẻ Em”

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 29/11/2023
Bên cạnh việc tổ chức thành công 2 kỳ họp thường kỳ, trong năm qua, Quốc hội cũng đã có 1 phiên họp rất đáng chú ý: Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”. Phiên họp là lần đầu tiên trẻ em có mặt tại hội trường Diên Hồng để góp tiếng nói về các vấn đề nóng, thiết thực với lứa tuổi của mình như "Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng", "Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em".

Tin Tức Tất cả

Xem thêm