Sorry, this video is not available in your country.

Nhìn Ra Thế Giới: Sôi Động Các Lễ Hội Đầu Năm Trên Thế Giới

chia sẻ

Nhìn Ra Thế Giới: Sôi Động Các Lễ Hội Đầu Năm Trên Thế Giới

Người đăng:
Ngày đăng: 12/02/2024
Mùa đông qua đi, mùa xuân tới. Đây là thời điểm bắt đầu các lễ hội đầu năm trên khắp thế giới . Rực rỡ, sôi động và đầy màu sắc ... Mỗi lễ hội lại có những nét văn hóa truyền thống, phong tục riêng biệt và độc đáo của từng quốc gia, từng dân tộc .... Mặc dù vậy, tất cả đều có một điểm chung, là để cầu mong may mắn, bình an, tôn vinh và gìn giữ các giá trị truyền thống.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm