Sorry, this video is not available in your country.

Nhìn Ra Thế Giới: Thay Đổi Chính Sách Của Trung Quốc Trong Cuộc Chiến Chống Biến Đổi Khí Hậu

chia sẻ

Nhìn Ra Thế Giới: Thay Đổi Chính Sách Của Trung Quốc Trong Cuộc Chiến Chống Biến Đổi Khí Hậu

Người đăng:
Ngày đăng: 21/08/2022
Theo giới chuyên gia, tốc độ biến đổi khí hậu đang xảy ra nhanh hơn 20 - 50 lần so với bất kỳ giai đoạn biến đổi khí hậu nào trong lịch sử trái đất. Ngày càng có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ dễ bị tổn thương hơn, khả năng vượt qua yếu hơn trước tác động của biến đổi khí hậu.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm