Sorry, this video is not available in your country.

Những Địa Điểm Xét Nghiệm Covid-19 Cho Tài Xế Ở Virginia

chia sẻ

Những Địa Điểm Xét Nghiệm Covid-19 Cho Tài Xế Ở Virginia

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 20/03/2020
Một nhóm bệnh viện ở Arlington, Va. Đã mở các địa điểm thử nghiệm covid-19 cho cư dân địa phương. Nhưng mọi người trước tiên phải nhận được sự giới thiệu từ bác sĩ của họ, và kết quả mất 3-5 ngày.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm