Sorry, this video is not available in your country.

Những Đồ Vật Còn Lại Sau Cuộc Tấn Công Lễ Hội Của Hamas

chia sẻ

Những Đồ Vật Còn Lại Sau Cuộc Tấn Công Lễ Hội Của Hamas

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 03/12/2023
Những người sống sót và người thân của những người chạy trốn hoặc bị đưa khỏi lễ hội âm nhạc Nova trong vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas đã có thể tìm kiếm đồ đạc của họ hoặc của người thân tại một trung tâm chấn thương ở thành phố Caesarea.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm