Sorry, this video is not available in your country.

Những "Ngôi Nhà Ống" Chiếm Ưu Thế Trên Đường Phố Hà Nội

chia sẻ

Những "Ngôi Nhà Ống" Chiếm Ưu Thế Trên Đường Phố Hà Nội

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 24/06/2021
Cao, mỏng và có màu sắc rực rỡ, "nhà ống" của Hà Nội chiếm ưu thế trên đường phố của thành phố khi chín triệu người tranh giành không gian ở Thủ đô nhộn nhịp của Việt Nam.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm