Sorry, this video is not available in your country.

Những Người Mang Niềm Vui Cho Trẻ Em Ở Dải Gaza

chia sẻ

Những Người Mang Niềm Vui Cho Trẻ Em Ở Dải Gaza

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 30/11/2023
Thoả thuận ngừng bắn những ngày qua đã giúp người dân dải Gaza có thời gian để thu xếp lại cuộc sống của mình. Có người tranh thủ tìm người thân, có người thì cố gắng tìm những đồ vật có giá trị còn sót lại dưới đống đổ nát. Có người, lại chọn mang niềm vui tới cho trẻ em.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm