Sorry, this video is not available in your country.

Những Người Thầy Phía Sau Cánh Cửa Trại Giam

chia sẻ

Những Người Thầy Phía Sau Cánh Cửa Trại Giam

Người đăng:
Ngày đăng: 20/11/2023
Có một "nghề giáo" đặc biệt trong "ngôi trường đặc biệt". Đó là nghề quản lý, giáo dục, cảm hóa, cải tạo phạm nhân, can phạm trong các trại giam, trại tạm giam, giúp những con người từng lầm đường, lạc lối quay trở về với cuộc sống.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm