Sorry, this video is not available in your country.

Ninh Bình Cần Quan Tâm Phát Triển Chỉ Số Hạnh Phúc Của Người Dân

chia sẻ

Ninh Bình Cần Quan Tâm Phát Triển Chỉ Số Hạnh Phúc Của Người Dân

Người đăng:
Ngày đăng: 09/07/2024
Sáng 8/7, đến dự và phát biểu phiên khai mạc Kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XV, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng, cải thiện chỉ số phát triển con người và chỉ số hạnh phúc trong tiến trình đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm