Sorry, this video is not available in your country.

Nỗ Lực Đạt Mục Tiêu Tăng Trưởng Cao Nhất Có Thể

chia sẻ

Nỗ Lực Đạt Mục Tiêu Tăng Trưởng Cao Nhất Có Thể

Người đăng:
Ngày đăng: 01/10/2023
Tăng trưởng kinh tế đã có xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước, nhưng tính chung chín tháng năm 2023, kết quả tăng trưởng GDP vẫn cách xa mục tiêu đề ra.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm