Sorry, this video is not available in your country.

Nội Dung Dự Kiến Tại Phiên Họp Thứ 30 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

chia sẻ

Nội Dung Dự Kiến Tại Phiên Họp Thứ 30 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 21/02/2024
Tại phiên họp thứ 30 dự kiến diễn ra vào 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 2 dự án luật.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm