Sorry, this video is not available in your country.

Nới Room Tín Dụng Và Khả Năng Tiếp Cận Vốn Của Doanh Nghiệp

chia sẻ

Nới Room Tín Dụng Và Khả Năng Tiếp Cận Vốn Của Doanh Nghiệp

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 07/12/2022
Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng năm 2022 thêm khoảng 1,5 - 2% cho toàn hệ thống. Sau quyết định nới room này, dự kiến sẽ có thêm khoảng gần 200.000 tỉ đồng để cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, việc nới room tín dụng chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải điều kiện đủ để các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm