Sorry, this video is not available in your country.

Nông Dân Lý Sơn Làm Bẫy Đèn Phòng Trừ Sâu Bệnh Cho Cây Trồng

chia sẻ

Nông Dân Lý Sơn Làm Bẫy Đèn Phòng Trừ Sâu Bệnh Cho Cây Trồng

Sau nhiều mùa vụ hành thất bát do sâu, rầy tấn công, thời gian gần đây nhiều nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tự làm ''bẫy đèn'' diệt bướm, phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây trồng. Những chiếc bẫy đèn tự chế phòng trừ sâu bệnh thân thiện với môi trường đã giúp nông dân trên đảo tiết kiệm chi phí sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng, tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn.
Tags: tin tức, Nông nghiệp