Sorry, this video is not available in your country.

Nông Nghiệp Việt Nam: Nông Sản Việt Nam Trước Thách Thức Đến Từ EU

chia sẻ

Nông Nghiệp Việt Nam: Nông Sản Việt Nam Trước Thách Thức Đến Từ EU

Người đăng:
Ngày đăng: 02/12/2023
Liên minh Châu Âu (EU) là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản, thực phẩm quan trọng của Việt Nam. Nhưng đây cũng là thị trường nhiều thách thức khi liên tục thay đổi các biện pháp về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm