Sorry, this video is not available in your country.

Nông Thôn Việt Nam: Thương Mùa Nước Nổi

chia sẻ

Nông Thôn Việt Nam: Thương Mùa Nước Nổi

Người đăng:
Ngày đăng: 29/10/2023
Mùa lũ hay còn gọi là mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long thường rơi vào tháng 8 đến tháng 11 hằng năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nước lũ về khá ít và chậm hơn mọi năm. Nước lũ về ít khiến người dân vùng đầu nguồn  bắt được rất ít cá tôm. Cuộc sống của họ vốn khó khăn, nay lại thêm lao đao.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm