Sorry, this video is not available in your country.

Núi Lửa Quần Đảo Canary Phun Trào, Nhấn Chìm 100 Ngôi Nhà

chia sẻ

Núi Lửa Quần Đảo Canary Phun Trào, Nhấn Chìm 100 Ngôi Nhà

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 26/09/2021
Một đợt phun trào dung nham đã phá hủy khoảng 100 ngôi nhà. Hơn 5.000 người buộc phải sơ tán sau khi một ngọn núi lửa phun trào.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm