Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Nước Mắt Nàng Dâu

Nước Mắt Nàng Dâu: Nước Mắt Nàng Dâu (Phần 1)

8.4 / 79 đánh giá
Thể loại: Cải lương
Nghệ sĩ: Hương Lan , Vũ Linh
Sản xuất: Rạng Đông
"Nước Mắt Nàng Dâu" là vở cải lương tâm lý xã hội đặc sắc với sự tham gia của các nghệ Vũ Linh – Hương Lan.

Có thể bạn thích