Sorry, this video is not available in your country.

Nvidia Trở Thành Công Ty Giá Trị Nhất Thế Giới

chia sẻ

Nvidia Trở Thành Công Ty Giá Trị Nhất Thế Giới

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 20/06/2024
Nvidia đã vượt Microsoft và Apple để trở thành công ty có giá trị vốn hóa hàng đầu thế giới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm