Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Giải Cứu Địa Cầu - Occupation

8.8 / 9 đánh giá
Đạo diễn: Luke Sparke
Sản xuất: Sparke Films
Cư dân tại một thị trấn nhỏ nước Úc phải hợp sức để chiến đấu với người ngoài hành tinh khi chúng tiến hành đổ bộ và xâm chiếm Trái đất.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 6.4 90 Phút
Phim lẻ 8.1 96 Phút
Phim lẻ 7.4 116 Phút
Phim bộ 3.3 44 Tập
Phim bộ 8.8 60 Tập
Phim bộ 7.4 40 Tập
Phim lẻ 8.4 67 Phút
Phim bộ 7.7 3 Tập
Phim lẻ 8.6 98 Phút
Phim lẻ 7.8 105 Phút
Phim bộ 7.8 5 Tập
Phim lẻ 8.8 117 Phút
Phim lẻ 9.0 125 Phút
Phim lẻ 7.9 128 Phút
Phim lẻ 9.8 127 Phút
Phim lẻ 6.4 128 Phút
Phim lẻ 8.7 140 Phút
Phim lẻ 8.0 102 Phút
Phim lẻ 9.0 112 Phút
Phim lẻ 8.5 105 Phút
Phim lẻ 8.8 133 Phút
Phim lẻ 6.8 106 Phút
Phim lẻ 8.9 97 Phút
Phim lẻ 8.3 119 Phút
Phim lẻ 7.8 100 Phút
Phim lẻ 6.9 84 Phút
Phim bộ 9.2 15 Tập
Phim lẻ 7.1 99 Phút
Phim lẻ 8.3 114 Phút
Phim lẻ 7.5 100 Phút