Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Hội 12 Của Ocean - Ocean's Twelve

George Clooney và đội của anh làm một phi vụ lớn chưa từng có - lớn hơn những gì châu Âu từng thấy.

Có thể bạn thích