Sorry, this video is not available in your country.

Omicron Khiến Số Ca Nhiễm Covid-19 Ở Nam Phi Tăng 255%

chia sẻ

Omicron Khiến Số Ca Nhiễm Covid-19 Ở Nam Phi Tăng 255%

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 15/12/2021
Nam Phi đã chứng kiến mức tăng 255% số ca nhiễm COVID-19 trong tuần qua, nhưng dữ liệu cho thấy biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm