Sorry, this video is not available in your country.

Ông Ngô Xuân Thắng Làm Chủ Tịch Hđnd Tp Đà Nẵng

chia sẻ

Ông Ngô Xuân Thắng Làm Chủ Tịch Hđnd Tp Đà Nẵng

Người đăng:
Ngày đăng: 11/06/2024
Sáng 10/6, tại Kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề khoá X, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Ngô Xuân Thắng, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm