Sorry, this video is not available in your country.

Pakistan Hứng Chịu Bão Cát Ngay Sau Lũ Lụt

chia sẻ

Pakistan Hứng Chịu Bão Cát Ngay Sau Lũ Lụt

Ngày đăng: 14/09/2022
Thảm họa này chưa qua, thảm họa khác đã ập tới. Tại Pakistan, một trận bão cát vừa hoành hành, thổi tung hàng trăm chiếc lều của những người dân vô gia cư sau thảm họa lũ lụt.
Tags: Lũ lụt, Bão cát, Biến đổi Khí Hậu, Pakistan, Thảm Họa Thiên Nhiên