Sorry, this video is not available in your country.

PAPI 2023: Giảm Sút Chỉ Số Minh Bạch, Phòng Chống Tham Nhũng

chia sẻ

PAPI 2023: Giảm Sút Chỉ Số Minh Bạch, Phòng Chống Tham Nhũng

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 03/04/2024
Sáng 02/4, đã công bố Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023 (PAPI 2023). Đáng lưu ý là khá nhiều chỉ số thành phần, như Kiểm soát tham nhũng hay Công khai minh bạch khi ra quyết định ở địa phương ít có tiến triển, thậm chí còn có chiều hướng giảm sút.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm