Sorry, this video is not available in your country.

PCT Quốc Hội Trần Quang Phương Làm Việc Với Thường Trực Hội Đồng Dân Tộc

chia sẻ

PCT Quốc Hội Trần Quang Phương Làm Việc Với Thường Trực Hội Đồng Dân Tộc

Người đăng:
Ngày đăng: 11/06/2024
Chiều 10/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc nhằm rà soát về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm