Sorry, this video is not available in your country.

Phải Có Lực Lượng Bảo Vệ An Toàn Cho Cán Bộ Y Tế

chia sẻ

Phải Có Lực Lượng Bảo Vệ An Toàn Cho Cán Bộ Y Tế

Ngày đăng: 22/09/2022
Qua đợt chống dịch vừa rồi đã cho thấy những sự hy sinh rất lớn của đội ngũ cán bộ y tế; Không chỉ là đối diện với những nguy hiểm của dịch bệnh mà họ còn đối mặt với nhiều nguy cơ xâm hại khác trong quá trình công tác.
Tags: Phó Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Khắc định, Cán Bộ Y Tế