Sorry, this video is not available in your country.

Phần Lan Đóng Một Số Cửa Khẩu Biên Giới Với Nga Để Ngăn Dòng Người Tị Nạn

chia sẻ

Phần Lan Đóng Một Số Cửa Khẩu Biên Giới Với Nga Để Ngăn Dòng Người Tị Nạn

Người đăng:
Ngày đăng: 19/11/2023
Phần Lan sáng sớm nay 17/11 đã đóng 4 cửa khẩu trên biên giới với Nga để ngăn dòng người xin tị nạn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm