Sorry, this video is not available in your country.

Pháp Đối Mặt Với Nguy Cơ Bế Tắc Chính Trị Kéo Dài

chia sẻ

Pháp Đối Mặt Với Nguy Cơ Bế Tắc Chính Trị Kéo Dài

Người đăng:
Ngày đăng: 21/06/2024
Cuộc bầu cử Quốc hội Pháp đang tới gần, với những lựa chọn đầy khó khăn cho cử tri. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, hiện vẫn chưa có đảng nào có khả năng giành được đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử sắp tới. Viễn cảnh bế tắc chính trị kéo dài đang bao trùm nước Pháp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm