Sorry, this video is not available in your country.

Phát Động Hiến Máu Dự Trữ Dịp Cuối Năm

chia sẻ

Phát Động Hiến Máu Dự Trữ Dịp Cuối Năm

Người đăng:
Ngày đăng: 05/12/2023
Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương mong muốn và kêu gọi người dân có nhóm máu O, nếu đủ điều kiện sức khỏe có thể tham gia hiến máu ngay trong thời gian này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm