Sorry, this video is not available in your country.

Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Thông Qua Lưu Trữ Điện Tử

chia sẻ

Phát Huy Giá Trị Tài Liệu Thông Qua Lưu Trữ Điện Tử

Người đăng:
Ngày đăng: 25/05/2024
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, sáng nay 24/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Lưu trữ sửa đổi. Một trong những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm là chính sách để phát triển lưu trữ điện tử.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm