Sorry, this video is not available in your country.

Phát Triển Đội Ngũ Công Chứng Viên Chất Lượng, Hiệu Quả

chia sẻ

Phát Triển Đội Ngũ Công Chứng Viên Chất Lượng, Hiệu Quả

Người đăng:
Ngày đăng: 26/02/2024
Sáng 23/02, thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức buổi làm việc với Bộ Tư pháp để chuẩn bị cho việc thẩm tra dự án Luật công chứng sửa đổi. Nhiều vấn đề, nội dung của Dự án Luật đã các đại biểu phân tích, kiến nghị làm rõ trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm