Sorry, this video is not available in your country.

Phát Triển Du Lịch Bền Vững: Cần Chính Sách Thông Thoáng Hơn Là Hỗ Trợ Nguồn Lực

chia sẻ

Phát Triển Du Lịch Bền Vững: Cần Chính Sách Thông Thoáng Hơn Là Hỗ Trợ Nguồn Lực

Đối với phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, bên cạnh những mong mỏi vào các chính sách nhằm hỗ trợ du lịch phát triển sau đại dịch Covid-19, có ý kiến cử tri cho rằng phần trả lời của Bộ trưởng vẫn chưa đưa ra được chính sách cụ thể cho các địa phương có mũi nhọn du lịch.
Tags: Phát Triển Du Lịch Việt Nam, đánh Giá Trả Lời Chất Vấn, Bộ Trưởng Nguyễn Văn Hùng