Sorry, this video is not available in your country.

Phiên Họp Thứ 26 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Đã Hoàn Thành 18 Nhóm Nội Dung

chia sẻ

Phiên Họp Thứ 26 Của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Đã Hoàn Thành 18 Nhóm Nội Dung

Người đăng:
Ngày đăng: 29/09/2023
Sau 3 đợt làm việc, chiều 28/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thường kỳ thứ 26, hoàn thành 18 nhóm nội dung dự kiến đề ra. Toàn bộ trọng tâm nội dung phiên họp của tháng 9 này nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 vào tháng 10 tới đây.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm