Sorry, this video is not available in your country.

Phó Thống Đốc Thường Trực Ngân Hàng Nhà Nước Đào Minh Tú - Tiếp Tục Điều Hành Linh Hoạt, Thận Trọng

chia sẻ

Phó Thống Đốc Thường Trực Ngân Hàng Nhà Nước Đào Minh Tú - Tiếp Tục Điều Hành Linh Hoạt, Thận Trọng

Người đăng:
Ngày đăng: 24/01/2023
Việt Nam là nền kinh tế nhỏ với độ mở lớn, biến động về giá cả, lạm phát, lãi suất, tỷ giá trong nước và diễn biến khó lường từ thị trường quốc tế là những thách thức rất lớn cho công tác điều hành chính sách tiền tệ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm