Sorry, this video is not available in your country.

Phong Tục Đón Tết Nguyên Đán Đặc Sắc Của Người Hoa Ở Chợ Lớn

chia sẻ

Phong Tục Đón Tết Nguyên Đán Đặc Sắc Của Người Hoa Ở Chợ Lớn

Người đăng:
Ngày đăng: 12/02/2024
TPHCM là nơi tập trung đông người Hoa sinh sống với trên 500.000 người sống rải rác ở các quận, huyện, nhưng tập trung đông nhất ở quận 5, quận 6 và quận 11. Và đã từ lâu văn hóa của người Hoa như một phần đặc trưng của mảnh đất Sài thành - TPHCM, trong đó có tục ăn Tết.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm